+46709 90 80 70 bokning@koppars.se

Fråga 4: Hur ska vi säkra vår rekrytering i framtiden? Vad gör oss till ett attraktivt företag att arbeta i?