Här finns delar av vår egenutvecklade process för att genomföra effektiva ledningsmöten. Denna ska ses som en grund vars innehåll naturligtvis kan modifieras för att passa just Era behov. Själva strukturen är framtagen av mig själv då jag genom åren genomfört en hel del bra samt några mindre lyckade möten och har nu försökt skapa något jag själv tror på. 

Hoppas att Ni ser tanken med denna process och det fysiska mötet på Koppars. Vid frågor och bokningar är det bara att kontakta mig!

Med Vänliga Hälsningar,
Anders Runhem, 0709908070

Standard CMYK

Före:

Det största och viktigaste arbetet sker innan ledningsmöten. Detta för att processen under själva vistelsen ska kännas konstruktiv och greppbar.

VD genomför ett möte med respektive medlem i ledningsgruppen och informerar om vart bolaget ska och var vi nu befinner oss. Den ansvarige får i uppdrag att identifiera olika vägval för att genomföra denna förflyttning och vilka utmaningar detta innebär. Detta paketeras i en GAP-Analys och det bör prioriteras fram maximalt 5st analyser för att kunna genomföra mötet effektivt. Senast 1 vecka innan mötet skickas de olika GAP-Analyserna ut till samtliga deltagare. Deras uppgift är att läsa på punkterna A, B och alla C och förbereda vägval, s.k Crossroads, med för och nackdelar med dessa.

Inför mötet är alla uppdaterade och fokus kan läggas på att komma fram till beslut för genomförandet av förflyttningen.

  • Bakgrundsinformation, dit vi ska:
   Vilken position vill ledningen/ägarna att vi ska inneha baserat på affärsplanen samt den långsiktiga 3-5års planen.
  • Nulägesanalys, vår nuvarande position:
   Beskrivning av vart vi står i förhållande till Bakgrundsinformationen.
  • GAP-Analys, det som behövs för att ta oss dit vi ska:
   Vart befinner sig företaget i förhållande till denna? Identifiera vad skillnaderna består i (dvs vad skiljer oss från vart vi är till dit vi ska). Först utifrån övergripande perspektiv för att sedan trattas ner till specifika problemställningar/utmaningar .

Under – På Koppars:

  • Information från VD
  • Rapportering, genomgång av respektive affärsområde/projekt:
  • Crossroads, de vägval som måste beslutas:
   I syfte att skapa hållbara alternativ och lyckas med att överbrygga GAPen så presenterar gruppen vilka ”Crossroads” som bolaget kommer att ställas inför. Gruppen diskuterar fram för- och nackdelar med vad respektive vägval skulle kunna innebära. Det är själva processen som ger förståelse, insikter och respekt för vilket beslut som sedan fattas. 

Under genomförandet på Koppars faciliteras alla Crossroads på olika stationer med syfte att stimulera deltagarna med olika miljöer och tydliga Start & Stopp. På samtliga ställen finns presentationsutrustning, WiFi, kaffe, dryck mm.

Efter:

  • Genomförande och uppföljning av beslutade aktiviteter.
  • Alla genomförda aktiviteter för att minska GAPen rapporteras kontinuerligt via rapporteringssystemet och en transparens skapas då alla deltagare ser hur de beslutade punkterna genomförs och företaget utvecklas.